Final Vintertävling/Talvikisa Finaali
07.03.2020

Linus Boström, Juuso Tiainen och Matti Juselius
 Slutställning / Lopputilanne
    1. Juuso Tiainen
    2. Linus Boström
    3. Matti Juselius
  4-8. Steg / Vaihe 2
 9-24. Steg / Vaihe 1
Steg / Vaihe 4, 1 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 279 0 279 11 279
2 Linus Boström Siniset, Riihimäki 233 0 233 8 233
Steg / Vaihe 3, 1 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Linus Boström Siniset, Riihimäki 259 0 259 9 259
2 Matti Juselius RäMe, Lojo 193 5 198 7 193
Steg / Vaihe 2, Round Robin
Klicka på Res+Hcp för protokoll
Klikkaamalla Tulos+Tas näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Steg 1
Vaihe 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
V.Bon. Res+Hcp+Bon
Tulos+Tas+Bon
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 962 1699 0 150 1849 2811 50 275
2 Matti Juselius RäMe, Lojo 855 1674 35 180 1889 2744 52 234
3 Linus Boström Siniset, Riihimäki 965 1494 0 120 1614 2579 50 189
4 Niko Halden BC Story, Vanda 879 1509 35 120 1664 2543 47 208
5 Victor Sundblom FP, Ekenäs 922 1273 217 90 1580 2502 35 210
6 Stefan Friman RBC, Ekenäs 944 1320 105 90 1515 2459 32 179
7 Börje Sontag FP, Ekenäs 887 1301 126 60 1487 2374 33 190
8 Sami Salin RäMe, Lojo 929 1239 28 30 1297 2226 31 189
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Bon
Tas
Sum Vp Tot.
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Bon
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1- 2 Niko Halden 243 5 248 30 278 - Victor Sundblom 204 31 235 0 235
3- 4 Matti Juselius 276 5 281 30 311 - Börje Sontag 192 18 210 0 210
5- 6 Stefan Friman 183 15 198 0 198 - Linus Boström 235 0 235 30 265
7- 8 Sami Salin 211 4 215 0 215 - Juuso Tiainen 248 0 248 30 278
Match / Ottelu 2:
1- 2 Matti Juselius 248 5 253 30 283 - Linus Boström 183 0 183 0 183
3- 4 Sami Salin 210 4 214 30 244 - Victor Sundblom 154 31 185 0 185
5- 6 Börje Sontag 203 18 221 0 221 - Juuso Tiainen 224 0 224 30 254
7- 8 Stefan Friman 172 15 187 0 187 - Niko Halden 191 5 196 30 226
Match / Ottelu 3:
1- 2 Juuso Tiainen 268 0 268 30 298 - Niko Halden 258 5 263 0 263
3- 4 Börje Sontag 170 18 188 0 188 - Stefan Friman 220 15 235 30 265
5- 6 Sami Salin 202 4 206 0 206 - Matti Juselius 216 5 221 30 251
7- 8 Victor Sundblom 155 31 186 0 186 - Linus Boström 226 0 226 30 256
Match / Ottelu 4:
1- 2 Börje Sontag 247 18 265 30 295 - Sami Salin 134 4 138 0 138
3- 4 Linus Boström 204 0 204 0 204 - Niko Halden 203 5 208 30 238
5- 6 Juuso Tiainen 202 0 202 30 232 - Victor Sundblom 169 31 200 0 200
7- 8 Matti Juselius 249 5 254 30 284 - Stefan Friman 203 15 218 0 218
Match / Ottelu 5:
1- 2 Stefan Friman 214 15 229 30 259 - Juuso Tiainen 216 0 216 0 216
3- 4 Victor Sundblom 205 31 236 30 266 - Matti Juselius 183 5 188 0 188
5- 6 Linus Boström 254 0 254 30 284 - Sami Salin 132 4 136 0 136
7- 8 Niko Halden 178 5 183 0 183 - Börje Sontag 171 18 189 30 219
Match / Ottelu 6:
1- 2 Linus Boström 203 0 203 30 233 - Börje Sontag 128 18 146 0 146
3- 4 Niko Halden 228 5 233 30 263 - Sami Salin 161 4 165 0 165
5- 6 Victor Sundblom 176 31 207 30 237 - Stefan Friman 149 15 164 0 164
7- 8 Juuso Tiainen 266 0 266 0 266 - Matti Juselius 268 5 273 30 303
Match / Ottelu 7:
1- 2 Sami Salin 189 4 193 0 193 - Stefan Friman 179 15 194 30 224
3- 4 Juuso Tiainen 275 0 275 30 305 - Linus Boström 189 0 189 0 189
5- 6 Matti Juselius 234 5 239 30 269 - Niko Halden 208 5 213 0 213
7- 8 Börje Sontag 190 18 208 0 208 - Victor Sundblom 210 31 241 30 271
Steg / Vaihe 1, 4 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Linus Boström Siniset, Riihimäki 965 0 965 33 279
2 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 962 0 962 31 214
3 Stefan Friman RBC, Ekenäs 884 60 944 26 235
4 Sami Salin RäMe, Lojo 913 16 929 28 237
5 Victor Sundblom FP, Ekenäs 798 124 922 23 227
6 Börje Sontag FP, Ekenäs 815 72 887 22 212
7 Niko Halden BC Story, Vanda 859 20 879 25 215
8 Matti Juselius RäMe, Lojo 835 20 855 26 172
9 Alexander Björkqvist RBC, Ekenäs 764 88 852 21 176
10 Sebastian Lindqvist DBS, Ekenäs 720 128 848 18 158
11 Anders Kevin FP, Ekenäs 755 88 843 19 180
12 Kari Kuparinen RäMe, Lojo 786 52 838 21 183
13 Kristian Hortelin FP, Ekenäs 749 64 813 15 204
14 Bo-Krister Niemi FP, Ekenäs 665 148 813 11 192
15 Lars Grandell HIFK, Helsingfors 703 96 799 17 215
16 Johanna Grönberg FP, Ekenäs 679 116 795 11 131
17 Peter Merivirta RBC, Ekenäs 711 76 787 14 185
18 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 732 44 776 21 138
19 Leif Huldin FP, Ekenäs 639 100 739 9 156
© Bowldata kb 1982-2020
07.03.2020, kl.klo: 15:11